Information

LỜI NÓI ĐẦU
“Hồ Chí Minh - tên Người là cả một niềm thơ” – câu nói ấy của nhà văn Cu Ba khiến mỗi người Việt Nam chúng ta thêm tự hào bởi Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là một nhà thơ lớn đầy bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Chúng ta không chỉ kính yêu Người vị sự nghiệp cách mạng mà còn vì sự nghiệp văn chương đồ sộ, lớn lao về tầm vóc, phong phú về thể loại thể hiện rõ tài năng và phong cách của Người. Trong sự nghiệp văn chương Người để lại cho chúng ta ngày nay, Thơ là một lĩnh vực nổi bật nhất. Điều đó thể hiện rất rõ qua tập Nhật ký trong tù của Người. Nhật ký trong tù là tập nhật ký bằng thơ được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác khi Người bị giam cầm trong lao tù dưới chế độ Tưởng Giới Thạch Trung Quốc những năm 1942 – 1943. Người không chỉ ghi lại những gì đã trải qua mà đằng sau những áng Đường thi bất hủ đó là tinh thần, là tấm lòng, là bản lĩnh, là phong thái của người chiến sĩ cộng sản. Chính vì vậy, Nhật ký trong tù đã trở thành tác phẩm lớn có giá trị sâu sắc về nội dung cũng như nghệ thuật trong nền văn học Việt Nam.
Lỗ Tấn đã từng nói: “Từ trong mỗi mạch nước phun ra đều là nước, từ trong mạch máu phun ra đều là máu”. Chính vì vậy mà mỗi bài thơ trong tập “Nhật ký trong tù”, dù chỉ là sản phẩm bất đắc dĩ – “nhân vị tù trung vô sở vi” nhưng những tác phẩm ấy vẫn mãi là máu thịt tâm hồn Bác còn lưu lại cho muôn đời.
Cũng về Nhật ký trong tù, nhà thơ Xuân Diệu viết: “càng đọc đi đọc lại, càng thấy chùm thơ này là một chuỗi ngọc, một tràng hoa duy nhất”.

Tài liệu