Information
Tiết thứ…/Tuần…
Ban cơ bản.
CHIỀU TỐI
(MỘ)
-Hồ Chí Minh-


Người soạn: Ngày dạy:
Tại lớp: Trường:
A. Mục tiêu cần đạt:
- Giúp học sinh cảm nhận được hình tượng thiên nhiên và bức tranh đời sống con người trong bài thơ. Qua đó, thấu hiểu, đồng cảm với cảnh ngộ, tâm trạng của tác giả và phát hiện vẻ đẹp tâm hồn của người tù cộng sản vĩ đại Hồ Chí Minh: tình yêu thiên nhiên và cuộc sống con người; ý chí, nghị lực phi thường vượt lên trên hoàn cảnh và tinh thần lạc quan luôn hướng về sự sống, ánh sáng.
- Cảm nhận được bút pháp tả cảnh ngụ tình vừa cổ điển, vừa hiện đại của bài thơ.
B. Phương pháp:
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp.
- Câu hỏi gợi mở kết hợp luyện tập.
C- Tiến trình tổ chức dạy học:
Vào bài: Chúng ta biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bởi Người là một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại của dân tộc ta, Người chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến bờ độc lập tự do mà Người còn hiện hữu trong trái tim mỗi người dân Việt Nam với tư cách là một nhà thơ có phong cách nghệ thuật độc đáo. Và trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với hồn thơ Hồ Chí Minh qua bài thơ : “Chiều tối”.
Tài liệu