Information
Tiết thứ…/ Tuần…
Ban cơ bản.
Người soạn:

ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT.
(2 TIẾT)
I. Mục tiêu cần đạt:

- Hiểu được ở mức độ sơ giản khái niệm loại hình và đặc điểm loại hình của Tiếng Việt- một ngôn ngữ đơn lập.
- Vận dụng được những tri thức về đặc điểm loại hình của Tiếng Việt để học tập và sử dụng tốt Tiếng Việt.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp.
- Câu hỏi gợi mở kết hợp luyện tập.
III. Tiến trình bài mới:
Vào bài: Ngôn ngữ trên thế giới rất đa dạng và phong phú. Trong cuộc sống, có người có thể thông thạo nhiều thứ tiếng khác nhau ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ. Trong chúng ta có người thích học thêm ngoại ngữ là tiếng Anh nhưng cũng có bạn lại thích học Tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga…Tuy nhiên, ngay với Tiếng Việt- ngôn ngữ mà chúng ta thường giao tiếp hàng ngày thì không phải ai cũng sử dụng đúng. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng hiểu thêm về Tiếng Việt qua bài “Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt”.
Tài liệu