Information
Tiết thứ:…./ Tuần….
Ban cơ bản

Từ ấy
- Tố Hữu-

Người soạn: . Khóa học: 2005-2009
GV hướng dẫn: C. Trường: THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm
Ngày dạy: Tại lớp:

A. Mục tiêu cần đạt:
- Giúp học sinh cảm nhận được niềm vui sướng, hân hoan, mãnh liệt và tác động kì diệu của lí tưởng cộng sản đối với hồn thơ Tố Hữu. Từ đó, học sinh biết rút ra bài học đúng đắn về lẽ sống.
- Hiểu được sự vận động của các yếu tố trong thơ trữ tình: tứ thơ, hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu…trong việc làm nổi bật tâm trạng của cái tôi nhà thơ.
B. Phương pháp:
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp.
- Câu hỏi gợi mở kết hợp bài tập phần luyện tập trong SGK.
C. Tiến trình tổ chức bài giảng:
Vào bài: Tố Hữu là một trong những tác gia văn học tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Thơ ông có thể xem là biên niên sử của cách mạng Việt Nam qua các thời kì, tiêu biểu cho phong cách thơ trữ tình- chính trị. Ông thường viết về lẽ sống, lí tưởng, tình cảm cách mạng của con người. Hôm nay, chúng ta cùng đến với một bài thơ đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng và sáng tạo thơ ca của Tố Hữu. Đó chính là bài thơ “Từ ấy”.
Tài liệu