Thạc Sỹ Người kể chuyện trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Đang ở
  aa
  Bài viết
  854
  Tài liệu đã gửi
  853
  Tài liệu được mua
  284
  Tài liệu đã mua
  1
  ID thành viên
  29481
  Gold
  1,821
  Nạp Gold vào tài khoản

  Người kể chuyện trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

  TÊN ĐỀ TÀI: Người kể chuyện trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
  Information

  MS:LVVH-LLVH007
  SỐ TRANG: 179
  TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM
  NGÀNH: VĂN HỌC
  CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VĂN HỌC
  NĂM:2009

  Tài liệu


  Information
  MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn đề tài


  1. Nguyễn Huy Thiệp là một hiện tượng đặc sắc và nổi bật trong
  nền văn học Việt Nam thời kỳ văn học đổi mới giai đoạn cuối thế kỷ XX.
  Ngay từ những sáng tác đầu tay của mình như Tướng về hưu, Những ngọn gió
  Hua Tát, Con gái thủy thần, Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm Tiết… phong cách
  nghệ thuật của nhà văn đã trở thành đề tài bàn luận, tranh luận của nhiều nhà
  phê bình, nghiên cứu. Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ năm 1987 đến 1989 đã
  có khoảng 70 bài in trên các báo, tạp chí, sách nhận định về Nguyễn Huy
  Thiệp. Nhà sưu tầm Phạm Xuân Nguyên trong Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp đã
  khẳng định: “Nguyễn Huy Thiệp có lẽ là người đầu tiên trong văn học Việt
  Nam lập kỷ lục có được nhiều bài viết nhất về sáng tác của mình, chỉ trong
  một thời gian ngắn, và không có độ lùi thời gian. Phê bình tức thời theo sáng
  tác, liên tục, lâu dài. Không chỉ trong nước, cả ngoài nước; không chỉ người
  Việt, cả người ngoại quốc” [64, tr.7]. Xung quanh các sáng tác của nhà văn
  xuất hiện nhiều ý kiến khen chê khác nhau, nhưng sức hấp dẫn của những
  trang văn này đối với độc giả đã được nhiều nhà phê bình thừa nhận. Bùi Việt
  Thắng nhận xét: “Mỗi truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp đều như một “khối
  thuốc nổ” làm tan vỡ mọi nếp nghĩ bình thường của độc giả”[18, tr.351].
  Nguyễn Đăng Mạnh thì cho rằng: “Những truyện của Nguyễn Huy Thiệp có
  một sức hấp dẫn khó cưỡng lại được. Anh có nhiều ngón nghề lôi cuốn người
  đọc cũng “bợm” lắm” [57, tr.347]. Còn các tác giả của công trình Truyện
  ngắn Việt Nam: Lịch sử - Thi pháp - Chân dung phát biểu: “Lịch sử văn
  học còn ghi: Vào giữa những năm tám mươi của thế kỷ XX, khi “ hiện tượng
  Nguyễn Minh Châu” bùng lên và sau đó tạm lắng thì phát lộ “hiện tượng
  Nguyễn Huy Thiệp”” [19, tr.767]. Và cho đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Huy

  Thiệp cùng với các tác phẩm của ông vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà
  phê bình nghiên cứu khi tìm hiểu về nền văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới từ
  sau năm 1975 nói chung, cũng như khi khảo sát phong cách nghệ thuật của
  nhà văn nói riêng. Có thể nói, khi nhắc đến những hiện tượng văn học tiêu
  biểu sau chiến tranh, bất cứ một tác giả nào cũng phải đề cập ít nhiều đến
  Nguyễn Huy Thiệp như một biểu hiện xuất sắc và độc đáo của dòng văn học
  đương thời.

  2. Nguyễn Huy Thiệp viết cả kịch bản văn học, phê bình văn học, tiểu
  thuyết, nhưng mảng sáng tác nổi bật và thu được nhiều thành tựu hơn cả là
  truyện ngắn. Các truyện ngắn của nhà văn từ lâu đã trở thành trung tâm của
  những bàn thảo, tranh luận sôi nổi mỗi khi hiện tượng Nguyễn Huy Thiệp
  được mang ra phân tích, tìm hiểu. Còn những mảng sáng tác khác thì ít thu
  hút được sự quan tâm của công chúng cũng như giới phê bình hơn. Đã có rất
  nhiều ý kiến nhận xét về nội dung cũng như nghệ thuật của truyện ngắn
  Nguyễn Huy Thiệp. Nhưng nhìn chung, đa số các ý kiến đều khẳng định sự
  sâu sắc, táo bạo và mới lạ trong nội dung của các tác phẩm này, bên cạnh
  nghệ thuật tự sự sắc sảo, linh hoạt với một bút pháp biến ảo, một thứ ngôn
  ngữ trần thuật sắc bén, hàm súc và một giọng điệu kể chuyện đa dạng. Việc
  khảo sát, nghiên cứu truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp không những giúp
  chúng ta có thể nhìn nhận được những đặc điểm tiểu biểu trong văn phong và
  tư tưởng nghệ thuật của tác giả, mà còn cung cấp những dữ liệu quan trọng
  cho việc tìm hiểu sự vận động của văn xuôi thời kỳ đổi mới sau kháng chiến
  chống Mỹ với những nét thay đổi tiêu biểu cho nghệ thuật tự sự trong văn học
  giai đoạn này.

  3. Đối với tác phẩm tự sự, người kể chuyện là một nhân tố vô cùng
  quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức cấu trúc trần thuật của tác
  phẩm. Cùng một câu chuyện, nếu được kể bởi những hình tượng người kể

  chuyện khác nhau, rất có thể hiệu quả nghệ thuật mang lại sẽ khác nhau. Cách
  thức trần thuật của người kể không chỉ đơn thuần là cách kể chuyện sao cho
  câu chuyện trở nên đậm đà, ý vị, đó còn là cách thức để nhà văn lý giải sự vật
  hiện tượng một cách sâu sắc, hiệu quả và thuyết phục. Diện mạo và phong
  cách trần thuật của người kể chuyện được tạo nên từ sự kết hợp của các yếu tố
  như ngôi kể, điểm nhìn nghệ thuật, ngôn ngữ kể chuyện và giọng điệu trần
  thuật. Chính vì vậy, khi khảo sát một hình tượng người kể chuyện, chúng ta
  phải đi vào phân tích từng yếu tố này để rút ra một cách nhìn nhận xác đáng
  và trọn vẹn về hình tượng. Xét riêng trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp thì
  sự đặc sắc của mỗi loại hình tượng người kể chuyện đều gắn liền với những
  đặc trưng nhất định trong nghệ thuật sử dụng các phương tiện trần thuật, ngôn
  từ, giọng điệu kể chuyện cũng như sự luân phiên thay đổi ngôi kể và các điểm
  nhìn trần thuật. Cái hay của nhà văn là ở chỗ, ông đã thể hiện được tài năng
  biến hóa linh hoạt trong việc vận dụng và kết hợp các yếu tố tự sự để kiến tạo
  nên nhiều dạng người kể chuyện khác nhau, qua đó xây dựng nên những cấu
  tứ tự sự độc đáo, mang tính biểu hiện cao.

  4. Nhận xét về phong cách truyện ngắn mới lạ và đặc sắc của Nguyễn
  Huy Thiệp, các nhà phê bình, nghiên cứu từ trước tới nay thường tập trung
  nhiều vào việc xem xét những yếu tố khác nhau của nghệ thuật tự sự như:
  giọng điệu trần thuật, ngôn ngữ, cách kể chuyện, vị trí của người kể, bút pháp,
  nghệ thuật xây dựng nhân vật… cùng những đặc điểm nội dung, tư tưởng nổi
  bật như: sự ưu trội của “thiên tính nữ” trong nghệ thuật xây dựng các nhân vật
  nữ, tính triết lý và chất thơ đặc trưng trong nội dung truyện kể, … Những yếu
  tố trên đây đều ít nhiều liên quan đến hình tượng người kể chuyện trong các
  tác phẩm. Tuy nhiên hầu như chưa có công trình nào đi sâu vào khảo sát đặc
  điểm cũng như nghệ thuật xây dựng loại hình tượng này trong truyện ngắn
  của Nguyễn Huy Thiệp. Những sự đề cập nếu có đều mang tính nhắc gợi

  nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu một vấn đề nghệ thuật khác trong sáng tác
  của nhà văn. Vì vậy, trong luận văn này, chúng tôi sẽ vận dụng một số kiến
  thức về Lý luận văn học (đặc biệt là Tự sự học) và những hiểu biết về văn học
  thời kỳ đổi mới mà bản thân lĩnh hội được trong quá trình tìm hiểu để sắp
  xếp, hệ thống các vấn đề có liên quan đến người kể chuyện trong truyện ngắn
  của Nguyễn Huy Thiệp với mong muốn chỉ ra được một số nét tiểu biểu trong
  nghệ thuật xây dựng hình tượng người kể chuyện của nhà văn, cũng như ảnh
  hưởng của hình tượng này đối với cấu tứ tự sự của truyện kể, góp phần vào
  việc nghiên cứu tác phẩm của ông một cách sâu sắc và toàn diện hơn. Hy
  vọng rằng, luận văn có thể góp một phần nhỏ trong quá trình nghiên cứu
  chung về Nguyễn Huy Thiệp để thấy được đóng góp của nhà văn đối với văn
  học dân tộc trong quá trình đổi mới truyện ngắn cũng như góp phần nhìn nhận
  vị trí của nhà văn trong nền văn học đương đại.

  2. Giới hạn đề tài

  Để tiến hành khảo sát và phân tích các truyện ngắn của Nguyễn
  Huy Thiệp, chúng tôi căn cứ vào các tác phẩm được in trong tổng tập Truyện
  ngắn Nguyễn Huy Thiệp xuất bản năm 2005, do tác giả Đỗ Hồng Hạnh sưu
  tầm và tuyển chọn [27]. Công trình này bao gồm 42 tác phẩm tiêu biểu của
  Nguyễn Huy Thiệp từ ngày đầu sáng tác đến nay. Đây cũng là tổng tập truyện
  ngắn Nguyễn Huy Thiệp mới nhất được xuất bản trong thời gian gần đây và
  đã được sự đồng ý, chỉnh duyệt của chính nhà văn.
  Trong luận văn này, chúng tôi chọn đi sâu vào khảo sát những
  hình thức thể hiện tiêu biểu của hình tượng người kể chuyện được khắc họa
  trong các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp.

  3. Lịch sử vấn đề

  Cách đây hơn hai mươi năm, sự xuất hiện của Nguyễn Huy
  Thiệp đã gây một chấn động lớn trong giới văn chương và người đọc, và càng

  ngày nhà văn càng chinh phục trái tim mọi người. Truyện ngắn Nguyễn Huy
  Thiệp khuấy động trái tim độc giả về nhiều phương diện, đời sống, suy tư,
  văn học nghệ thuật, triết lý, thân phận con người. Từ một thế giới văn chương
  ổn định, mang nhiều tính chất hồn nhiên, lạc quan, chúng ta bước vào một thế
  giới bất ổn của đời sống thật, hằng ngày, đau khổ và của những day dứt bất
  tận. Nguyễn Huy Thiệp cũng đã có lần trần tình về quan niệm lựa chọn đề tài
  của mình: “Không khí dung tục suy đồi “đương thời” cũng chính là không khí
  sống, không khí sáng tác – mặc nhiên là thế - bởi vậy nếu từ chối đối thoại
  nghĩa là anh tự làm cho mình khó thở, tự giam cầm mình” [75, tr.246] và
  “Thực tế ngày càng trở nên khắc nghiệt. Đừng tưởng rằng ở đấy không có trả
  giá, không có đau đớn, không có gì để viết. Nó là cả một bi hài kịch cuộc đời,
  có khi là cả một bi hài kịch một thời” [75, tr.247]. Tuy viết nhiều về những sự
  thật trái ngang, tàn khốc của hiện thực, nhưng những trang viết của nhà văn
  vẫn thấm đẫm chất nhân văn và lòng yêu thương con người. “Nhịp mạnh
  trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp là tình yêu. Tình yêu con người, tình
  yêu loài người là tinh thần bao trùm các tác phẩm của anh” (Đỗ Đức Hiểu)
  [64, tr.479]. Cho đến nay, “gia tài” truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp chỉ
  khoảng hơn 40 truyện, nhưng chỉ cần đọc bấy nhiêu truyện ngắn của ông,
  người đọc cũng đã rất ngạc nhiên trước sự phong phú của vốn sống, sự lịch
  lãm của bản lĩnh, sự sắc sảo của óc quan sát, sự sâu sắc của trí tuệ, sự đằm
  thắm của tình người, sự đa dạng trong bút pháp của nhà văn. Chỉ bấy nhiêu
  truyện ngắn, anh đã mang đến cho văn học đương thời một diện mạo mới: từ
  cách chọn đề tài, cách xây dựng nhân vật, cách dựng truyện, lối hành văn…
  đều mới, để cuối cùng diễn đạt được những chủ đề mới của cuộc sống hôm
  nay.
  Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp gắn liền với quá trình đổi mới truyện
  ngắn của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới, nó đem đến cho người đọc

  những ấn tượng mới mẻ về một phong cách nghệ thuật riêng biệt của nhà văn
  Nguyễn Huy Thiệp. Tùy vào cảm hứng tiếp cận, mục đích và phạm vi khai
  thác vấn đề, các nhà nghiên cứu đã đề cập tới một số khía cạnh nổi bật về
  nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn của ông với mức độ đậm nhạt, nhiều ít
  khác nhau. Một trong những nét nổi trội trong lối tự sự của Nguyễn Huy
  Thiệp được các nhà nghiên cứu quan tâm, đề cập tới là lối hành văn mới lạ,
  sắc sảo, hàm súc của ông và sự cách tân, tìm tòi cái mới trong cách thức trần
  thuật. Trong từng tác phẩm khác nhau, ở nhiều góc độ khác nhau, các nhà
  nghiên cứu đều thống nhất với nhau rằng Nguyễn Huy Thiệp là một nhà văn
  luôn có sự đổi mới trong nghệ thuật tự sự, luôn biết cách làm mới tác phẩm
  của mình. Nhà văn không bao giờ bằng lòng đi vào những khuôn khổ sói mòn
  của văn chương, như chính ông đã khẳng định: “Yếu tố mới lạ của ngôn ngữ
  được đưa vào tác phẩm hiện đại theo tôi phải là số một cho việc định giá một
  tác phẩm văn học giá trị” [75, tr.252]. Ở mỗi truyện ngắn của nhà văn, người
  đọc đều nhận ra những phương diện mới lạ, đặc sắc trong văn phong và cách
  nhìn nhận hiện thực, nhân sinh của ông. Đánh giá về những nét mới lạ trong
  truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, các nhà nghiên cứu đã chú ý đến nhiều
  phương diện khác nhau của nghệ thuật tự sự, từ phương diện đề tài đến cách
  tổ chức tác phẩm, sử dụng ngôn ngữ, khai thác giọng điệu…, trong đó, họ đã
  ít nhiều đề cập đến những đặc điểm tiêu biểu về người kể chuyện trong các
  tác phẩm này.
  Nhà nghiên cứu Đặng Anh Đào khi nhận xét về người kể chuyện trong
  truyện ngắn Tướng về hưu đã viết: “Cái nhìn dân chủ hóa của người kể
  chuyện, ở đây chính là chỗ: tin rằng mình không phải mách nước cho ai, lên
  lớp cho ai, thậm chí, ở nhiều chỗ, đứng thấp hơn nhân vật và bạn đọc” [14,
  tr.87]. Như vậy, có thể thấy, ngay từ tác phẩm đầu tay của mình, Nguyễn Huy
  Thiệp đã có ý thức xây dựng một hình tượng người kể chuyện bình đẳng với

  các nhân vật khác trong tác phẩm và cả với người đọc. Còn tác giả Đào Duy
  Hiệp khi đọc tác phẩm Một thoáng Xuân Hương đã rút ra một số đặc điểm
  về điểm nhìn trần thuật của người kể chuyện trong chùm truyện ngắn này. Ở
  truyện thứ nhất, “người kể chuyện tuy ở ngôi thứ ba, nhưng do từ vựng của
  nhân vật nên tuy xưng “tôi” mà người đọc như lại thấy chính Tổng Cóc đang
  kể ra những suy nghĩ, những độc thoại, cách ứng xử… của ông ta. Người kể
  chuyện do đó mất đi vai trò của “ông biết tuốt”. Lời người kể chuyện đã ít
  (chủ yếu là tả các hành động của Tổng Cóc đứng lên, ngồi xuống, quát hỏi Lý
  Cờ…), lại rất khó tách bạch cho ra giọng riêng” [64, tr.77]. Ở truyện thứ hai,
  “điểm nhìn chủ yếu trong truyện này là từ Ấm Huy. Vẫn là người thuật truyện
  ở ngôi thứ ba, nhưng thường xuyên di chuyển sang Ấm Huy” [64, tr.81]. Còn
  ở truyện thứ ba, người kể chuyện ngôi thứ ba thường xuyên dựa vào điểm
  nhìn của nhân vật thi sĩ đóng vai Chiêu Hổ để trần thuật. Theo Đào Duy Hiệp,
  Nguyễn Huy Thiệp đã sử dụng các cách thức kể chuyện như trên để lột tả
  chân dung của Hồ Xuân Hương một cách đặc sắc: “Xuyên suốt cả ba truyện
  là những hình tượng phụ nữ - những Hồ Xuân Hương cứ bước dần ra với
  cuộc đời, rõ nét thêm theo hướng vị tha, bao dung cũng tượng trưng cho
  người Phụ nữ muôn đời, cái mà Hoàng Ngọc Hiến gọi là “tính nữ” trong văn
  chương của Thiệp. Ngược lại vị trí, tính cách của những người đàn ông trong
  truyện lại bị đảo ngược theo chiều hướng yếu dần đi” [64, tr.84]. Trong khi
  khảo sát bộ ba truyện ngắn lịch sử giả Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết của
  Nguyễn Huy Thiệp, nhà nghiên cứu Vương Anh Tuấn cho rằng một trong
  những phương diện làm nên cái hay, cái độc đáo cho những thiên truyện này
  là cách xây dựng hình tượng người kể chuyện của nhà văn. Theo tác giả,
  người kể chuyện trong các tác phẩm này “là một chủ thể khách quan, trung
  tính, quan sát, kể chuyện với con mắt lạnh lùng, thiếu những đoạn trữ tình
  ngoại đề, lời bàn luận, đánh giá xen giữa các sự kiện. Nội dung anh ta kể là

  những điều phi chính sử, với những mặt khác biệt hoặc có khi trái ngược. Đây
  là cách cấu tạo tác phẩm mang tính chất mâu thuẫn nhằm tạo nên hiệu quả
  thẩm mỹ ở người đọc (…) Chủ thể ở các truyện không xuất hiện rõ ràng
  nhưng đọc truyện, người đọc lại hướng chú ý về phía anh ta” [64, tr.335-
  336]. Tìm hiểu về chùm truyện giả cổ tích Con gái thủy thần, nhà nghiên cứu
  Đặng Anh Đào đã chỉ ra điểm khác biệt của kiểu người kể chuyện ở đây so
  với người kể chuyện trong các truyện cổ tích chính thống. “Nhân vật chính
  còn khác với truyện cổ tích ở một điểm nữa là anh ta xưng “tôi”. Nhân vật cổ
  tích được nhìn từ ngoài vào, ta chỉ thấy hành động của anh ta, và đó là điểm
  gần gụi của truyện Nguyễn Huy Thiệp với cổ tích và một số truyện phổ cập ở
  dân gian (như tiểu thuyết kiểu Tam quốc chí chẳng hạn). Song ở Chương có
  một nghịch lý phản cổ tích. Anh đầy ắp những huyền thoại mê tín và định
  kiến, anh sống theo nhịp của mùa màng hội hè lễ tiết và nghi thức cổ xưa, bên
  những con người cổ sơ với bàn chân giao chỉ, với thế đứng “né chân chèo”,
  với bao dáng vẻ và lối nói đã tồn tại ngàn đời; song ở Chương quả đã xuất
  hiện một cái “tôi” không đơn giản do lối xưng hô của câu chuyện, nó chính là
  một loại “khe hở” khác, tràn ra từ những giấc mơ của anh” [14, tr.91].
  Nhưng nhận xét vừa nêu của các nhà nghiên cứu xuất hiện trong giai đoạn
  đầu, khi Nguyễn Huy Thiệp vừa cho “trình làng” những truyện ngắn đầu tiên
  của mình trên văn đàn. Những ý kiến trên tuy xuất hiện rời rạc và chỉ nhằm
  phân tích những hình tượng người kể chuyện nhất định trong một số truyện
  tiêu biểu của nhà văn, song chúng cũng đã bước đầu cung cấp cho chúng ta
  một cách nhìn khái quát về một số đặc điểm của người kể chuyện trong truyện
  ngắn Nguyễn Huy Thiệp.
  Càng về sau, các nhà nghiên cứu lại càng cố gắng đi vào những nét
  khái quát của loại hình tượng này theo cách nhìn hệ thống thông qua việc
  khảo sát hàng loạt các truyện ngắn của nhà văn. Tác giả Châu Minh Hùng

  trong bài viết Cuộc tìm kiếm hình thức đa thanh mới của văn xuôi hiện đại
  qua cấu trúc truyện của Nguyễn Huy Thiệp đã nhìn nhận: “Đọc truyện
  Nguyễn Huy Thiệp, người đọc phải lao vào một cuộc chơi mà ở đó tất cả đều
  ở trong quan hệ bình đẳng, dân chủ”, trong đó, “Nguyễn Huy Thiệp với tư
  cách là một nhà văn đã hoàn toàn mất thực quyền trong tác phẩm. Ông ta chỉ
  có quyền tổ chức tác phẩm mà không có quyền lấy phát ngôn của mình định
  giá cho các phát ngôn khác. Thiệp không trân trọng, cũng không nhại, không
  mỉa mai ai. Lời kể bao giờ cũng nghiêm túc, nghiêm túc đến dửng dưng. Lời
  kể trong văn ông lược bỏ mọi thứ trang hoàng của giọng điệu, giảm thiểu đến
  mức tối đa các trạng từ, tính từ tô điểm cho đối tượng. Câu văn dồn nén sự
  kiện để phơi bày sự thật” [50, tr.278]. Bên cạnh đó, “lối kể chuyện của của
  Nguyễn Huy Thiệp luôn luôn biến hình, ông không trú ở một góc khuất nào đó
  như Nam Cao, cầm đèn soi rọi vào trái tìm người như Đốt, con người của ông
  ẩn trốn từ người này đột nhiên chạy sang người khác, xóa hẳn tiếng nói của
  riêng mình” [50, tr.280]. Chính sự bình đẳng của nhà văn đối với thế giới
  hình tượng trong tác phẩm là cơ sở cho việc xây dựng người kể chuyện, quy
  định diện mạo cũng như cách thức xây dựng loại hình tượng này trong từng
  truyện. Nhà nghiên cứu La Khắc Hòa đưa ra một cách nhìn nhận khác về đặc
  điểm người kể chuyện trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, trong khi tìm
  hiểu những dấu hiệu của chủ nghĩa Hậu hiện đại trong văn học Việt Nam qua
  sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp và Phạm Thị Hoài. Ông phát biểu: “Khó tìm
  thấy nhân vật chính diện trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp và Phạm Thị
  Hoài. Đọc truyện ngắn, truyện dài của Phạm Thị Hoài và Nguyễn Huy Thiệp
  ta thường nghe thấy một giọng điệu kể chuyện lạnh lùng, khinh bạc, thậm chí
  tàn nhẫn. Trong sáng tác của họ, nhân vật người kể chuyện nhiều khi xuất
  hiện ở ngôi thứ nhất số ít, tự xưng “tôi”, và có vẻ như không tiếc lời tự xỉ vả
  bản thân. Cấu trúc ấy, giọng điệu ấy xem ra rất phù hợp với câu chuyện mà

  họ mang đến cho người đọc. Nói đến sáng tác của Phạm Thị Hoài hoặc
  Nguyễn Huy Thiệp, bao giờ tôi cũng nghĩ tới câu chuyện về một thế giới vô
  nghĩa, vô hồn. “Thế giới vô hồn” là câu chuyện xuyên suốt toàn bộ sáng tác
  của Phạm Thị Hoài. “Cuộc đời vô nghĩa” là tứ truyện chi phối mạch vận
  động của câu chữ, hình ảnh trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp” [36]. Còn
  Cao Kim Lan, tác giả của bài viết Lịch sử trong truyện ngắn Nguyễn Huy
  Thiệp và dấu vết của hệ hình thi pháp Hậu hiện đại, thì nhận xét: “Có một
  thao tác dễ nhận diện trong truyện lịch sử của Nguyễn Huy Thiệp là các biến
  cố trong cuộc đời của nhân vật thường được tác giả kể bằng một giả thuyết
  thiếu chắc chắn nhất (…) Như vậy, tác giả đã không cho người đọc có cơ hội
  chìm đắm vào những diễn biến xảy ra trong truyện. Cảm giác bất khả tín
  buộc độc giả phải tiếp cận với văn bản một cách tỉnh táo bằng tri thức tích
  cực thay vì cảm xúc thụ động” [45]. Thực chất, ở đây, Cao Kim Lan đã ít
  nhiều đề cập tới kiểu người kể chuyện không đáng tin cậy trong truyện ngắn
  Nguyễn Huy Thiệp, một kiểu hình tượng được xem là sáng tạo đặc sắc của
  nhà văn trong thời kì đổi mới văn học. Với cố gắng đúc rút những đặc điểm
  cơ bản nhất của nghệ thuật kể chuyện ở Nguyễn Huy Thiệp, nhà nghiên cứu
  Bùi Việt Thắng đã cho rằng: “Thật ra nghệ thuật kể chuyện của Nguyễn Huy
  Thiệp gần với lối viết sử (ngắn gọn, chính xác, nhiều thông tin có tính liệt kê)
  và đặc biệt sử dụng sáng tạo lối văn truyền kỳ (phối hợp cà văn xuôi - biền
  văn – thơ tỉ lệ thơ trong truyện Nguyễn Huy Thiệp là rất đậm đặc) (…)
  Nguyễn Huy Thiệp thích kể từ ngôi thứ nhất và đa số truyện hay đều được kể
  từ ngôi này” [19, tr.777]. Và “nhân vật Tôi – người kể chuyện khá đa dạng:
  là một công chức có cuộc sống trưởng giả no đủ (Chảy đi sông ơi), một kĩ sư
  an phận, có phần nhu nhược (Tướng về hưu), hoặc là người tự do, không
  nghề nghiệp (Con gái thủy thần), là nhà văn (Tội ác và trừng phạt), một học
  sinh tốt nghiệp phổ thông (Những người thợ xẻ)… Do người kể chuyện ở ngôi
  thứ nhất khác nhau về nghề nghiệp, lứa tuổi, địa vị xã hội và văn hóa nên
  “điểm nhìn” rất rộng, bao quát được các phạm vi của đời sống từ đỉnh cho
  đến đáy”[19, tr.778-779]. Có thể nhận thấy, các ý kiến về hình tượng người
  kể chuyện trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp trên đây đã đi vào khảo
  sát hình tượng người kể chuyện có phần sâu sắc, khái quát, hệ thống và dựa
  trên nhiều quan điểm nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên chúng chỉ đóng vai trò
  là một phần nhỏ trong mỗi bài viết của các tác giả và khá ngắn gọn, khái lược.
  Nhìn chung, những nhận xét này cũng chỉ phần nào bổ sung thêm những cho
  những quan điểm trước đó về người kể chuyện trong truyện ngắn Nguyễn
  Huy Thiệp chứ chưa thực sự mang lại một cách nhìn toàn vẹn, đầy đủ.
  Từ những ý kiến nghiên cứu về người kể chuyện trong truyện ngắn
  Nguyễn Huy Thiệp đã gợi ý cho chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Trên cơ sở
  tiếp thu những bài viết có liên quan đến sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp,
  chúng tôi muốn đi sâu vào tìm hiểu người kể chuyện trong truyện ngắn
  Nguyễn Huy Thiệp và phát triển ý tưởng đó thành một luận văn nghiên cứu
  khoa học.

  4. Phương pháp nghiên cứu

  4.1 Phương pháp hệ thống


  Đây là một trong những phương pháp cơ bản của thi pháp học. Trong
  phạm vi luận văn, chúng tôi áp dụng phương pháp này vào việc tìm hiểu
  những yếu tố nghệ thuật làm nên diện mạo chung của người kể chuyện trong
  truyện kể và phân tích mối liên hệ giữa chúng với nhau. Bên cạnh đó, chúng
  tôi áp dụng phương pháp này trong việc nhìn nhận cách thức xây dựng người
  kể chuyện trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp trong tương quan với nghệ
  thuật xây dựng hình tượng này của thời kì văn học đổi mới sau kháng chiến
  chống Mỹ nói chung và trên tiến trình phát triển của thể loại văn xuôi tự sự
  trong nền văn học dân tộc.
  4.2 Phương pháp phân tích

  Trong quá trình thực hiện luận văn, chúng tôi sử dụng một số dẫn
  chứng trích ra từ các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp để minh họa cho
  những nhận xét, lập luận của mình. Do đó, trong suốt quá trình thực hiện,
  chúng tôi luôn vận dụng phương pháp phân tích để làm rõ các vấn đề được
  nêu ra ở các chương.

  4.3 Phương pháp thống kê

  Khi khảo sát các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, chúng tôi áp
  dụng phương pháp thống kê để phân loại các hình thức ngôi kể và điểm nhìn
  làm cơ sở cho việc phân tích các đặc điểm của người kể chuyện ở các tác
  phẩm.

  5. Đóng góp của luận văn

  Người kể chuyện là một phương diện nghệ thuật quan trọng,
  không thể bỏ qua khi tìm hiểu tác phẩm văn xuôi. Hơn nữa, việc khám phá
  những đặc điểm của người kể chuyện sẽ giúp chúng ta nhận diện được nhiều
  phương diện liên quan khác trong nghệ thuật tự sự của truyện kể. Khi thực
  hiện luận văn này, chúng tôi không có tham vọng chỉ ra được tất cả những đặc
  điểm của người kể chuyện trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, mà chỉ hy
  vọng mang đến một cái nhìn toàn vẹn, chi tiết hơn về loại hình tượng này
  trong các truyện kể của nhà văn. Qua đó, thấy được vai trò quan trọng của
  nhân tố này trong việc định hướng cách thức tổ chức trần thuật trong tác
  phẩm cũng như những nét đặc sắc tiêu biểu ở từng loại hình người kể chuyện.
  Bên cạnh đó có thể góp phần khẳng định sự thành công nhất định của nhà văn
  trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật miệt mài, nhìn nhận được diện
  mạo riêng của Nguyễn Huy Thiệp trong tiến trình sáng tác nói chung và trong
  quá trình đổi mới nói riêng của văn học Việt Nam.

  6. Cấu trúc luận văn

  Ngoài phần dẫn nhập và phần kết luận, luận văn gồm ba chương:

  - Chương 1: Những vấn đề chung về người kể chuyện trong
  tác phẩm tự sự.

  - Chương 2: Người kể chuyện trong các truyện ngắn kể theo
  ngôi thứ ba của Nguyễn Huy Thiệp.

  - Chương 3: Người kể chuyện trong các truyện ngắn kể theo
  ngôi thứ nhất của Nguyễn Huy Thiệp

  Tài liệu
  File đính kèm
  • LVVH-LLVH007.pdf
   File Type: pdf 1.29 MB , Có 0 lượt tải
  Last edited by nguyenhoangmi; 07-15-2012 at 08:08 PM.


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-30-2011, 09:49 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-06-2011, 04:08 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-01-2011, 11:53 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-30-2011, 03:47 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-24-2011, 09:44 AM

Visitors found this page by searching for:

hinh tuong nguoi ke chuyen trong truyen ngan nguyen huy thiep

nguoi ke chuyen trong truyen ngan nguyen huy thiep

các công trình nghiên cứu về truyện ngắn con gái thủy thần

dac sac truyen ngan nguyen huy thiep

ngôn ngữ người kể chuyện

người kể chuyện trong tác phẩm tự sự

Nghe thuat tran thuat trong truyen ngan tuong ve huu

người kể chuyện trong truyện ngắn nguyễn huy thiệpdiem nhin tran thuat trong truyen ngan nguyen huy thiepdiem nhin tran thuat trong tuong ve huunguoi ke chuyen trong truyen ngan nhan vat nguoi ke chuyen trong truyen ngan nguyen huy thiepnguoi ke chuyen trong tac pham tu suhình tượng người kể chuyện trong truyện ngắn nguyễn huy thiệpnghe thuat tran thuat trong truyen ngan tuong ve huu cua nguyen huy thiepPhan tich noi dung va nghe thuat cua tac pham tuong ve huu cua nguyen huy thiepphan tich nhan vat thuy trong tac pham tuong ve huu nguyễn huy thiệpđiểm nhìn nghệ thuật truyen nguyen huy thiuekieu nguoi ke chuyen khong dang tin cay trong tac pham vang lua cua nguyen huyl thiepnghe thuat tran thuat trong truyen tuong ve huuvuong anh tuan nguyen huy thiephinh thuc da thanh trong truyen ngan nguyen huy thiep cua chau minh hungnghệ thuật xây dựng nhân vật trong thien su cua phạm thị hoàinhan xet cach thuc ke chuyen cua nguyen huy thiep trong tac pham tuong ve huu

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình