Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN TIẾN TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 10
I. TIẾP CẬN HỆ THỐNG THÂN CHỦ 10
II. QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 10

1. Thông tin và những vấn đề chung của nhóm trẻ 10
1.1. Thông tin 10
1.2. Vấn đề chung 11
2. Thông tin cụ thể về từng em 12
III. KẾ HOẠCH TRỊ LIỆU 15
1. Thành lập nhóm 15
1.1. Lí do sử dụng phương pháp công tác xã hội nhóm làm phương pháp chủ đạo để giải quyết vấn đề 15
1.2. Mô hình nhóm 15
1.3. Chọn nhóm viên 15
1.4. Thảo luận mục tiêu và chương trình sinh hoạt 16
1.5. Phân công tổ chức 16
1.6. Cơ cấu phi chính thức 16
2. Chương trình 17
3. Tiến trình nhóm 19
IV. KẾT THÚC VÀ LƯỢNG GIÁ GIAI ĐOẠN I, PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN II 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27


LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Vì sao tôi lại chọn đề tài này? Thứ nhất, tôi muốn đến với công tác xã hội bằng cách hướng mình đến công tác xã hội (CTXH) chuyên nghiệp và thực thụ. Tuy vậy, chưa có một nghiên cứu công tác xã hội mẫu mực nào (hoặc là tôi chưa được đọc) cho tôi tham khảo cả. Với một mong muốn cá nhân đó tôi buộc phải lựa chọn nhóm đối tượng mà tôi có khả năng nhất, có điều kiện nhất để thực hiện cái gọi là CTXH chuyên nghiệp, nghĩa là thực hiện theo yêu cầu, nguyên tắc mà khoa học và nghề nghiệp công tác xã hội đặt ra. Và đó là nhóm trẻ khiếm thị mà Đội Sinh viên làm công tác xã hội cũng như tôi đã hoạt động được một thời gian tại Tỉnh hội người mù Hà Tây.
Thứ hai, bất cứ một đề tài nào cũng xuất phát từ tình huống có vấn đề từ cuộc sống. Đề tài của tôi tất nhiên cũng vậy. Nó xuất phát từ vấn đề mà các em khiếm thị sinh hoạt tại Tỉnh Hội người mù Hà Tây đang gặp phải. Vấn đề xã hội dưới góc độ công tác xã hội của các em vừa là vấn đề của người khuyết tật, cụ thể là khiếm thị, vừa là vấn đề của trẻ em. Bởi vậy, đây là một nghiên cứu công tác xã hội mang cả đặc điểm của công tác xã hội với người khiếm thị và công tác xã hội với trẻ em. Khái quát lại vấn đề của các em, tính bức thiết mà đề tài nêu ra chính là vấn đề đáp ứng nhu cầu giao lưu, giao tiếp của các em, và qua đó góp phần định hướng cho sự hình thành nhân cách lành mạnh cho các em.
Với hai lí do đó, tôi đã lựa chọn nghiên cứu và thực hành đối với nhóm trẻ khiếm thị và xây dựng nên báo cáo này
Tài liệu