Information
MỤC LỤC
PHẦN I: TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU 2
1.1: Đặt vấn đề 2
1.2: Mục tiêu đề tài 2
1.3: Cơ sở lí luận & Phương pháp nghiên cứu 3
PHẦN II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
2.1: Khái quát tình hình bạo lực gia đình hiện nay 4
2.2: Bạo lực gia đình được hiểu là 4
2.3: Các hình thức của bạo lực gia đình hiện nay, có hai hình thức: 5
a, Phân chia theo kiểu bạo hành 5
b, Phân chia theo nạn nhân 6
2.4: Bạo lực trong quan hệ vợ chồng 7
2.4.1: Bạo lực thân thể 7
a, Chuyện “đóng cửa bảo nhau” 8
b, Chuyện của bố mẹ làm cho chị em xa cách 9
2.4.2: Bạo lực tình dục 10
2.4.3: Bạo lực tinh thần 13
2.5: Bạo lực giữa cha mẹ và con cái 16
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 18
3.1: Đánh giá vấn đề 18
3.2: Các nguyên nhân gây lên bạo lực gia đình 20
3.3: Các giải pháp khắc phục bạo lực gia đình 21
3.3.1: Người phụ nữ và nạn nhân có thể làm gì khi bị bạo hành 21
3.3.2: Kế hoạch an toàn tại nhà 21
3.3.3: Kế hoạch an toàn trong trường hợp bạo hành ở bên ngoài 22
3.3.4: Chính sách đối với người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình 23
3.3.5: Khích tướng để đàn ông tham gia chống bạo lực 24
PHẦN IV: QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN 251.1: Đặt vấn đề

quan hệ gia đình giữa chồng với vợ, cha mẹ và con cái, anh chị em với nhau là quan hệ tình cảm thiêng liêng, ấm áp....Gia đình là tổ ấm, là nơi thoả mãn những nhu cầu tình cảm và vật chất của các thành viên, bảo vệ họ trước những căng thẳng của cuộc sống. Gia đình trở thành “thiên đường trong thế giới không tim” (chữ dùng theo nhan đề một cuốn sách của tác giả Mĩ Ch.Lash). Thế nhưng có phải gia đình nào cũng là thiên đường không khi mà baọ lực gia đình đang là vấn đề mang tính chất toàn cầu, nó xảy ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Theo số liệu điều tra của Liên đoàn Phụ nữ toàn quốc bạo lực gia đình đang đe doạ cuộc sống của 30% trong tổng số 270 triệu gia đình sống trên lục địa (Theo tạp chí Khoa học về phụ nữ, số 4/2008).
Quả thực, đó là một con số không nhỏ. Riêng ở Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây, vấn đề này mới được nghiên cứu ở một số công trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ và một số tác giả ở trong nước. Hậu quả của bạo lực gia đình gây ra là một đặc biệt nghiêm trọng, nó không chỉ gây tổn thương đến cuộc sống, sức khoẻ, danh dự của các thành viên trong gia đình, mà còn vi phạm tới các chuẩn mực đạo đức xã hội, tiếp tay cho sự gia tăng của các tệ nạn như: mại dâm, ma tuý, người lang thang cơ nhỡ, nạn buôn bán trẻ em và phụ nữ.... Qua đó cho thấy bạo lực không còn là việc nội bộ tự giải quyết trong mỗi gia đình, mà đã trở thành một tệ nạn cần có sự quan tâm của toàn xã hội.
1.2: Mục tiêu đề tài
Đề tài nghiên cứu với các mục tiêu là:
+ Tăng thêm sự hiểu biết của cá nhân em về các quy luật tâm lý của các thành viên trong gia đình, từ thành viên nhỏ đến lớn.
+ Tìm hiểu về thực trạng cuộc sống của các thành viên trong gia đình Việt Nam hiện nay.
+ Tìm hiểu thực trạng tình trạng bạo lực trong gia đình nước ta, nguyên nhân gây gia tình trạng.
+ Tổng hợp các ý kiến của các chuyên gia trong ngành tâm lý quản lý, và dư luận Xã hội về vấn đề bạo lực gia đình.
+ Từ các thông tin nhiều chiều đưa ra những nhận định của bản thân Em về tình trạng bạo lực gia đình nước ta hiện nay, tổng hợp các phương pháp để có thể cải thiện tình hình trong tương lai.
+ Từ những hiểu biết này có thể sử dụng để áp dụng vào cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống của bản thân Em hiện nay.
1.3: Cơ sở lí luận & Phương pháp nghiên cứu
Trong đề tài này, Em đi vào nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng của vấn đề bạo lực trong gia đình Việt Nam hiện nay dựa trên các số liệu thống kê của một số báo và tạp chí được viết trong những năm 2005- 2009. Trong đề tài còn sử dụng những tài liệu của một số trang web của Bộ lao động Thương Binh & Xã hội cùng một số trang web khác. Sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu và tổng hợp ý kiến của các chuyên gia trong ngành tâm lý học, kết hợp với các kiến thức đã được học tại Bộ môn tâm lý quản lý của Trường Đại Học Nông nghiệp Hà Nội. Từ đó kết hợp với những hiểu biết của bản thân Em về các quy luật tâm lý thực tế trong cuộc sống để nêu bật hậu quả cũng như nguyên nhân và giải pháp của vấn đề: “Tìm hiểu về thực trạng bạo lực gia đình việt nam hiện nay”.
Tài liệu