Information
Mục lục

Chương 1 Dẫn nhập
1. Đặt vấn đề
2. Giới hạn vấn đề
3. Mục đích nghiên cứu
4. Thể thức nghiên cứu
Chương II Cơ sở lý luận về nhu cầu học anh văn
1. Thực trạng
2. Môi trường học tập Anh ngữ của sinh vien
2.1. Các trung tâm Anh ngữ
2.2. Các câu lạc bộ anh văn
2.3. Học anh văn qua Internet
2.4. Nhận xét
Chương III Kết quả khảo sát
1. Về mục đích học tiếng Anh của sinh viên
2. Về môi trường học tập, mức độ hài lòng
2.1. Môi trường học tập
2.2. Mức độ hài lòng
3. Phát triển kỹ năng
4. Về việc học anh văn trong nhà trường
5. Đối với các chuyên ngành
6. Thời gian và thời điểm
Chương IV Kết luận – Kiến nghị

CHƯƠNG I
DẪN NHẬP1. Đặt vấn đề:
Trong những năm gần đây, sự bùng nổ đầu tư của các công ty nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, đặc biệt là sinh viên các ngành kỹ thuật. Vì thế, nhu cầu giao tiếp tiếng Anh tại nơi làm việc tăng lên một cách đáng kể. Một chương trình môn học tiếng Anh chuyên ngành phù hợp nhằm giúp cho sinh viên giao tiếp hiệu quả phục vụ cho công việc tương lai của họ là vấn đề cấp bách mà mỗi giáo viên dạy tiếng Anh chuyên ngành đều quan tâm.
Theo một điều tra của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) thì nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong công việc hàng ngày ở các công ty VN, các tổ chức hành chính sự nghiệp khá cao, từ trung bình tới nhiều, chiếm 69%. Tiếng Anh, ngoại ngữ đang được sử dụng chính, còn được xem là cơ sở để xét đề bạt hay tăng lương. Chứng chỉ bằng A, B,C vẫn chiếm 65% yêu cầu, bằng đại học chuyên ngữ là 26%, chứng chỉ khác như TOEFL hay IELTS là 9%.

2. Giới hạn vấn đề:
Do thời gian nghiên cứu ngắn và trình độ còn hạn chế nên trong đề tài này người nghiên cứu chỉ khảo sát đối tượng là các sinh viên lớp 071102 thuộc khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM. Tập trung vào các chủ đề chính như sau:
- Mức độ quan tâm của SV đối với môn Anh Văn.
- Thực trạng trình độ Anh Văn của SV.
- Các phương pháp học Anh Văn của SV.
- Khả năng phát triển.
- Phân loại SV theo các chuyên ngành: Mạng Máy Tính, Công Nghệ Phần Mềm, Hệ Thống Thông Tin.
Thông qua đó người nghiên cứu rút ra những kết luận chung.
3. Mục đích nghiên cứu:
Đề tài nhằm tìm hiểu về nhu cầu học anh văn của sinh viên Công nghệ thông tin qua đó đưa ra một số khuyến nghị đối với chương trình môn tiếng Anh cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin dựa trên nhu cầu của người học.
Với đề tài này, người nghiên cứu tập trung vào đối tượng là các sinh viên năm cuối khoa Công nghệ thông tin.
4. Thể thức nghiên cứu:
Đề tài này nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra khảo sát đối với các sinh viên lớp 071102 khoa CNTT, trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM qua đó tổng hợp các ý kiến, đưa ra các nhận xét của người nghiên cứu. Cụ thể, người nghiên cứu đã in ra và phát phiếu khảo sát cho các thành viên lớp 071102.

Tài liệu