Information
LỜI GIỚI THIỆU

Đất nước ta đang có sự chuyển mình rất lớn về mặt tổ chức quản lý.điều này thể hiện ở việc từng bước điều chỉnh các văn bản pháp luật sao cho phù hợp với tình hình Xã hội hiện nay.cụ thể đối với nghành Dược của chúng ta hiện nay. Sau khi LUẬT DƯỢC Được sửa đổi và ban hành ngày 14/6/2005. Sau một thời gian đi vào thực hiện,đã kèm theo một loạt các văn bản kèm theo nhằm bổ xung và qui định chi tiết hơn trong điều luật.Điều này là tín hiệu đáng mừng đối với người dân việt nam nói chung, đối với các cơ quan chức năng trực thuộc bộ y tế nói riêng. Trong những văn bản đó đáng chú ý nhất là nghị định 79/2006/NĐ-CP ban hành ngày 09/8/2006 qui định chi tiết thi hành một số điều của luật dược.Tiếp sau đó một số thông tư liên bộ ra đơi nhằm bổ xung chi tiết thêm cho nghị định.Có lẽ bây giờ không phải nói gì hơn bằng việc xem xét một số khía cạnh xung quanh nghị định và những văn bản pháp luật liên quan, nhằm tìm ra những giải pháp phù hợp hơn trong lĩnh vực tổ chức và quản lý Dược Phẩm.
Em xin chân thành cảm ơn cô Thái Hằng, cô Song Hà đã giúp em qua những bài giảng của mình có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường DP việt nam,về tổ chức quản lý cán bộ.Điều quan trọng em nhận thấy trong bài giảng của các cô đó chính là sự cập nhật và truyền đat thông tin mơi nhất cho sinh viên,và theo cảm nhận của riêng em cô đã truyền thông tin cho sinh viên DH DƯỢC về tương lai sắp tới đối với công tac y tế của việt nam.Những đổi mới mang tính tích cực của ngành y tế sắp diễn ra,đồng thời điều quan trọng nhất đó là:cô đã cho chúng em thấy được những cơ hội sắp tới khi SVk8 ra trường.
Chúng ta hãy chú ý đến những nét nghiêng đậm
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược về:
a) Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược;
b) Quản lý nhà nước về giá thuốc;
c) Điều kiện kinh doanh thuốc;
d) Quản lý thuốc thuộc danh mục phải kiểm sốt đặc biệt;
đ) Tiêu chuẩn chất lượng thuốc, cơ sở kiểm nghiệm thuốc của Nhà nước và giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc;
e) Thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về dược.
2. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngồi hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam.


MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU 1
PHẦN 1: CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC DƯỢC 2
1. Một số điểm trong chính sách 2
2. Giải pháp 2
PHẦN 2: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ THUỐC 3
1.Tổng quan 3
2. Những băn khoăn và giải pháp 3
PHẦN 3: ĐIỀU KIỆN kinh doanh THUỐC 9
1.Khúc mắc chung 9
2. Ý tưởng kinh doanh 11
Tài liệu